CONDICIONS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra i la Política de Privacitat regulen l'ús del lloc web www.caminsdeverdor.com (en endavant " el lloc web ") del que BIO OLEICS BELIANES SL  és una societat limitada mercantil .
La utilització per part del client dels serveis de la botiga d'Internet de www.caminsdeverdor.com pressuposa , en tot cas , l'adhesió a les Condicions Generals de Compra en la versió publicada per BIO OLEICS BELIANES SLen el moment mateix de l'ordre de compra . Per això , és convenient que el client llegeixi aquestes Condicions Generals abans de procedir a realitzar una compra .


Àmbit del contracte

Les presents Condicions Generals de Compra s'apliquen a la venda de tots els productes de Camins de verdor a través de la seva pàgina web , a consumidors als que se'ls pugui lliurar comandes a Europa (només zona euro ).


Límit de compra

Els preus aplicables són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda. Els preus que apareixen detallats en cada producte inclouen l'IVA ( Impost sobre Valor Afegit ) . L'import de les despeses d'enviament s'indica al client de manera desglossada en el moment en què realitzi la comanda . BIO OLEICS BELIANES SL es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes , podent actualitzar , fins i tot diàriament , productes i preus en funció de les novetats que vagin apareixent .
En el cas d'enviaments a Canàries , Ceuta i Melilla , el client haurà d'abonar les despeses de duana corresponents , els quals variaran en funció del pes de l'enviament. 

Pagament

Totes les compres es poden pagar amb targeta de crèdit Visa ® , Mastercard ® o American Express ® així com amb targeta de dèbit 4B o 4B Maestro (el que implica un càrrec automàtic ) i Sistema PayPal . En qualsevol cas , l'elecció del mitjà de pagament es realitza, durant el procés de compra , a la pantalla corresponent .
El client ha de notificar a BIO OLEICS BELIANES SL qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres , mitjançant correu electrònic o via telefònica , en el menor termini possible perquè BIO OLEICS BELIANES SL pugui realitzar les gestions oportunes .
Addicionalment els proveïdors o emissors de mitjans de pagament poden adoptar mesures antifrau, que comporten el rebuig de cert tipus d'operacions BIO OLEICS BELIANES SL no és responsable de l'aplicació d'aquest tipus de polítiques de seguretat .
Disponibilitat dels productes
Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat dels productes. Si es produeixen incidències quant al seu subministrament, o si no queden articles en esto, s'informarà immediatament al client i es procedirà al reemborsament de qualsevol quantitat que hagués pogut haver abonat


Lliurament

El lliurament es realitzarà a l'adreça indicada pel client, que pot ser diferent de la de la seva residència habitual , podent-se enviar al seu lloc de treball o fins i tot a una tercera persona a qui es vulgui fer un regal. En qualsevol dels supòsits s'exigirà la identificació del comprador o de la persona a la qual s'adreça el producte mitjançant document oficial que l'identifiqui i signatura de l'albarà de lliurament. El termini de lliurament que es fixi en el Lloc Web tindrà caràcter merament indicatiu . Tanmateix , BIO OLEICS BELIANES SL s'esforçarà per respectar aquest termini , no essent responsable en cas de sobrepassar el termini inicialment estimat .
En el cas de lliuraments a Illes Canàries, Ceuta i Melilla , el client haurà de pagar les despeses de duana corresponents en el moment de rebre la comanda . Aquests varien en funció del pes de la comanda i poden suposar uns 20 €. En cas que el client no retiri la comanda un cop aquest estigui a la duana , correrà amb les despeses que generi la seva tornada al magatzem BIO OLEICS BELIANES SL, Belianes.  Lleida . Aquestes despeses es descomptaran de l'import de la devolució de la compra.